Избор на цветова гама в интеририорния дизайн

Избора на цветовата гама в обзавеждането и изграждането на интериорния дизайн на едно помещение, може да се стори някому проста задача.Всъщност това е най-субективната област в интериоа и много често може да се влези в противоречие в избора на цветове.

Съществуват няколко особености при възприемането на цветовете, цветът при централно / дневно / или периферното /сумрачно/ зрение. При избор на на цветовете в интериора трябва да се отчетат цветовото възприетие при слабо осветените части. Важно е човек да бъде окръжен не сома с ярък и силен тон,а от няколко оттенъка. Най правилно в интериора е ако ярките цветове пресъстват в по-малък обем
и играят ролята на акценти.

Цветовите пропорции играят важна роля за постигане на хармония и съдване на експресивност на интериора. Близките по обем и еднаквост по активност и сила напсихологическото въздействие, ползвани в един проект, създават помежду си неразрешим конфликт.Всеки се опитва да подчини останалите.И в човешките
взаимоотношения не е възможно постигането на хармония там където всеки се опитва да докаже своето превъзходство.

Едни цветове имат способност да разшеряват пространството други да стесняват. Едни са по активни,други по-малко. За да се получи хармония в интериора е необходимо да се махне съперничеството,а това се получава като се създаде контраст в пропорциите. Контрастите са различни, по яркост, по оттенък (един цвят е по-студен,д руг е по-топъл). Без правилен контраст на цветовите пропорции е невъзможно да се създаде хармоничен интериорен проект.

Правилно подбраните цветови пропорции имат организиращо значение във всяка композиция, в която има съчетание на различни цветове.Желателно е всеки пресътващ в интериора цвят да изпълнява ролята,която му е определена. Когато ролите на цветовете в интериорния проект са ясмо разпределени,цветовете не спорят помежду си кой е по-важен.

Хармонични пропорции:

  • цвят, доминиращ по обем
  • цвят, играещ ролята на акцент
  • цвят, среден по пропорция и неутрален по значение

Цветови контрасти

Съчетанието на противоположни цветове е един пт методите за постигане на изразителност на композицията в интериорния дизайн. По отношение на цвета контрастите се разделят на две големи групи -хроматични и ахроматични. Групата хроматични се разделя на две подразделения-цветови контраст (между студени и топли
цветове) и светлинен (яркостен) контраст-между тъмните и светлите яркостни тонове.

Всеки отделен цвят има своето психологично значение.Не правилния избор на цветове в интериора могат да доведат до дискомфорт за обитателете. Изборана цветове в интериора се определя от неговото функционално
значение,пространството,честотата на обитаване, възрастта на обитателите.

About Author /

Start typing and press Enter to search