Талантът – пряко свързан с хобито и интересите на личността

Талантът не е непременно свързан с изкуството – да рисуваш и пееш добре. Талант също така може да бъде способността ти да общуваш с лекота с хората и да си създаваш нови приятелства, да смяташ бързо и да виждаш решението на задачата преди другите да си представили самата задача. Има седем вида гениалност:

(1) Словесна-лингвистична
(2) Числова
(3) Пространствена
(4) Физическа
(5) Интра- персонална
(6) Интер-персонална
(7) Свързана с обкръжението.

Всяко дете несъмнено проявява интерес към една или повече области. Това, което детето Ви прави с лекота, бързо, успешно заучава и към което проявява интерес е именно неговият талант/ даровитост. С малко повече наблюдателност това може да се забележи от всеки родител. Важно е в този момент то да бъде сериозно насърчавано, подпомагано и стимулирано за творчески изяви. Но най-важното се оказва труда на
детето.

Специалистите казват, че когато се учите на познания или умения, е възможно да се отключат нови здрави мозъчни връзки, при това с невероятна скорост. Излиза, че поведението на всеки човек, както и талантите му (качествата му) зависят от синапсите.

Освен интересите на детето и лекотата, с която прави някой дейности има и други индикатора за таланта му. Наблюдавайте: спонтанните му реакции в различни ситуации; нещата, които иска или не иска да прави или това, което му носи най-голямо удоволствие.

About Author /

Start typing and press Enter to search